Doelstelling...

  • Opleiden van leden vanaf 6 jaar om zelfstandig en in groepsverband een instrument te kunnen bespelen.

  • Opleiden van leden vanaf 6 jaar om in groep en individueel zichzelf te uiten op muziek middels dans.

  • Het bieden van een actieve vereniging waarin de leden leren op een verantwoordelijke manier met elkaar om te gaan.

Specifiek...

  • Het geven van een basisopleiding notenleer.

  • Het geven van een basisopleiding instrument beheersing.

  • Het bieden van de mogelijkheid tot het behalen van het A & B diploma HAFABRA volgens de 'NIB'.

  • Het verzorgen van optredens.

  • Het verzorgen van nevenactiviteiten.

Stichting Structuur...

Kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar tot maximaal 14 jaar. 
Binnen Jong Axel worden de accenten gelegd op de basisvorming om een muziekinstrument te kunnen bespelen. 

Aanvullende gegevens