Waar de "vereniging voor staat"...

De vereniging staat voor het samen muziek maken binnen verenigingsverband, waarbij we ervan uitgaan dat alle leden actief deelnemen aan het gezamenlijk naar buiten komen als muziekvereniging.
Het samen beleven van nevenactiviteiten waarbij de leden vrij zijn om deel te nemen aan deze activiteiten.
Het bieden van een actieve vereniging waarin we op een verantwoorde manier met elkaar om gaan.
Het opleiden van muzikanten om in groepsverband muziek te maken en zich middels deze muziek te leren uiten op een positieve manier.
Leden zelf verantwoordelijkheid te laten dragen.
Leden de kans bieden om zich via deze vereniging te motiveren voor een culturele toekomst op het gebied van muziek en dans.
het bieden van de mogelijkheid voor het behalen van muziekdiploma's en educatieve vaardigheden.

De leden staan centraal...

De vereniging dient rekening te houden met de verscheidenheid van de leden ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden van de vereniging. 
Voor de vorming van een verenigingsleven is, naast de muzikale ontwikkeling, de ontwikkeling van teamgeest, samenspelen en creativiteit van wezenlijk belang.

Voor een muziekvereniging is het zeer belangrijk om in te spelen op de veranderde belangstelling van onze doelgroep.
het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de cultuur is een noodzaak om aansluiting bij hen te blijven vinden.
Een vertaling van deze visie is o.a. hoorbaar terug te vinden in de repertoire keuze en is te zien in de veranderingen die de club afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

De leden van Showband Jong Axel zijn in de leeftijd tussen de 6 en 14 jaar. Vanaf het moment dat leden op de middelbare school zitten mogen zij in de overgangsgroep tussen Showband Jong Axel en Showband Blue Phoenix, het volwassen korps van de stichting.
Telkens na de bevrijdingstaptoe in Axel schuiven leden door van de ene groep naar de ander. (Rond 19 September)

Muziekdiploma...

Binnen de club streven we ernaar leden muziekdiploma's te laten behalen (het a/b diploma HABRAFA)

 

Aanvullende gegevens